Melde krav

Se informasjon på garantidokumentet for hvordan du går frem. Vil du informere oss om et forestående krav via vår webside? Klikk her for å sende oss en e-post

 

 

1.

Dokumentér kravet
Kopi av garantien, underliggende kontrakt(er), dokumenter som underbygger et krav og annen relevant korrespondanse.

2.

Meld krav til oss
Send oss dokumentasjonen skriftlig på e-post eller i posten så følger vi opp. 

Har du krav på erstatning må du melde kravet skriftlig til forsikringsselskapet og Standard Garanti Forsikring. For å sikre en god og rask saksbehandling er det viktig at du sender oss garantien, underliggende kontrakt(er), dokumenter som underbygger et krav samt relevant korrespondanse mellom partene. Krav som ikke er komplette blir først registrert når de er dokumenterte.

Kravet og dokumentasjonen sender du på e-post til:

krav@sgasa.no

Per post til:

Forsikringsselskapet som fremkommer på garanti dokumentet og til

Standard Garanti Forsikring AS

c/o Norse Regnskap og Rådgivning AS, Hagaløkkveien 13, 1383 Asker