Vi tar hånd om dine garantier!

Standard Garanti Forsikring har kapasitet og vilkår som gjør oss meget konkurransedyktige i markedet!

Standard Garanti Forsikring tilbyr byggsikkerhets- og kontraktsgarantier relatert til bygg- og anleggsbransjen. Kontraktene er reassurert hos en av verdens ledende reassurandører med den beste rating. Dette gir kundene trygghet for etterlevelse av avtaler og effektiv håndtering av skader.

Vi tilbyr konkurransedyktig prising, enkelhet, effektive og kostnadsbesparende prosesser. Gjennom bruk av nyeste teknologi har SG en IT plattform som er kundetilpasset, kostnadseffektiv og meget fleksibel. Den teknologiske løsningen er konfigurert for oss og tilpasset regulatoriske krav som for eksempel datalagring, sikkerhet og GDPR. Via «min side» har kundene til enhver tid tilgang til sine rammer, utstedte garantier og tilbud.

Våre produkter distribueres direkte til kundene, eller via bank, forsikringsagenter, forsikringsmeglere og i digitale kanaler.

Som en norsk aktør har vi særdeles solid lokal og nasjonal markedskunnskap. Vi er spesialister på garantier og tilbyr meget konkurransedyktige løsninger for våre kunder. Nøkkelpersonene er svært erfarne med kompetanse fra forsikring, bank, finans og forretningsutvikling.

Du blir fornøyd med Standard Garanti på laget!

Hvorfor velge oss?

SOLID KUNNSKAP

Vi har solid kunnskap om markedet og setter sammen garanti produkter som dekker dine behov på en rask og kostnadseffektiv måte.

RISIKOBÆRERE

Samarbeidet med internasjonale forsikringsselskaper gjør at du som kunde kan føle deg trygg på at både forsikringsleveransen og eventuelle skadeoppgjør håndteres av seriøse og finansielt sterke aktører. Det gir trygghet og du er meget godt ivaretatt.

GJENNOMFØRING

Standard Garanti holder det vi lover. Vi tar ansvar for leveransen, at dokumenter og juridiske krav er på plass og at du som kunde kan være trygg på at du har de garantiene du trenger.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger som er knyttet direkte til deg som person er nødvendig for mange av våre produkter. Standard Garanti har tillatelse fra Datatilsynet til å håndtere dette, og alle personopplysninger blir behandlet i henhold til personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) for EU og EØS, som gir privatpersoner bedre vern av egne personopplysninger. 

Standard Garanti Forsikring AS

Org.nr. 918 110 399

Generell Informasjon

Standard Garanti Forsikring (SG) er en registrert forsikringsformidler underlagt Finanstilsynet. SG formidler garantiprodukter til bedrifter enten direkte, via underagenter eller forsikringsmeglere. Fradrag for kundens bruk av forsikringsmegler er trukket fra i fakturabeløpet.

SG representerer internasjonale forsikringsselskaper. Avtalen mellom Garantisten og SG regulerer de oppgaver SG utfører på vegne av Garantisten. SG har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av norske forsikringsdokumenter, vilkår og rutiner, samt månedlig rapportering vedrørende premie, risiko og skade. Likeledes er SG ansvarlig for webportal, forsikringstekniske løsninger og applikasjoner, samt å overholde krav til GDPR, generell informasjonslagring og andre sikkerhetsrutiner. For disse administrasjonsoppgavene mottar SG tolv prosent provisjon fra Garantisten. For oppgaver knyttet til kundeservice, salg, kravbehandling, poliseutstedelse, fakturering og premiefordeling mottar SG ti prosent provisjon fra Garantisten.

SG har opprettet klientkonto i DNB for premieinnbetalinger og skadeutbetalinger til/fra Garantisten. Videre har SG tegnet lovpålagte forsikringer knyttet til rollen som registrert forsikringsformidler.