Garantier

Vi tilbyr flere typer garantier. Nedenfor finner du en oversikt over de mest vanlige.

 1. Byggsikkerhetsgaranti

  Garanterer for forpliktelser før, under og etter byggeperioden. Denne garantien dekker utbygger, entreprenør og forbruker, ref. BUL § 12 og § 47.

  Garanti i utførelsestid

  Garanterer for utbyggers forpliktelser til forbruker under byggeperioden frem til overtagelse.

  Garanti i garantitiden

  Fra overtagelse av forbruker, garantitiden er vanligvis tre til fem år.

 2. Kontraktsgaranti

  Garanterer for utbyggers forskuddsforpliktelser overfor entreprenør.

Andre garantier

 

 1. Husleiegaranti

  For næringsvirksomhet

  For forbruker 

 2. Skattetrekksgaranti

 3. Avgiftsgaranti

 4. Reiselivsgaranti

 5. Løyvegaranti

 6. Tollgaranti

Vi jobber kontinuerlig med nye og innovative garantiløsninger for våre kunder.

Finner du ikke den garantitypen du trenger?

Ta kontakt så løser vi det.